Základná škola s materskou školou, Važec

Základná škola s materskou školou
Važec

Základná škola s materskou školou, Važec

S čím pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu

Poskytovanie dotácie na na podporu výchovy k stravovacím návykom od 1.1.2023

školská jedáleň

Dotácie na stravovanie od 1.1.2023

Žiadame rodičov, ktorí si budú uplatňovať dotáciu na stravovanie aj od 1.1.2023, aby predložili nové , aktuálne čestné prehlásenia o neuplatnení si nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa- Toto je potrebné predložiť do 16.12.2022, v kancelárii ŠJ.

Pastuchová Jana

ved.ŠJ

 

všeobecné informácie o dotácii

Dotáciu na stravu je možné od 1.7.2022 poskytnúť:

-na dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z rodičov vyživovaného dieťaťa neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa preukazuje žiadateľovi čestným prehlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

Nevyhnutne je treba predložiť: potvrdenie, že ide o dieťa  v HN

                                                         potvrdenie, že ide o dieťa v ŽM

                                               nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu

pozn. v dokumentoch na stiahnutie nájdete nové tlačivá a usmernenia.

                                                

Dátum vloženia: 12. 12. 2022 8:10
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2022 8:10
Autor: Jana Pastuchová