Základná škola s materskou školou Važec
10:42 18-5-2021

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Deň Zeme
Dňa 22. apríla mala naša planéta Zem sviatok. Aj my v škole sme si pripomenuli dôležitú vec, že naša planéta nie je na jedno použitie a musíme sa o ňu starať. Triedni učitelia spolu so žiakmi rôznymi ekoaktivitami v triede rozoberali dôležitosť šetrenia životného prostredia. Potom sa praktickými činnosťami postarali o čistý zelený areál školy a čistotu v našej obci. Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.
Edu Escape Room

Escape room je dobrodružná hra, kde sa skupina osôb musí v určenom časovom intervale dostať von zo zamknutej miestnosti. Do tejto dobrodružnej hry sa v rámci adaptačného obdobia zapojili aj žiaci 5. - 9.ročníka. Spoločne hľadali rôzne indície, odpovedali na zaujímavé hádanky, riešili hlavolamy rôzneho typu. Po splnení všetkých úloh sa im otvorili zámky, a tak mohli uniknúť z miestnosti späť do reality. Hra bola pre žiakov vytvorená tak, aby si precvičili logické a kritické myslenie, jemnú motoriku a postreh. Pri plnení týchto úloh im boli nápomocné vedomosti z každého vyučovacieho predmetu. Okrem toho sa zdokonalili v spolupráci, komunikácii, vedomostiach  a zručnostiach. Žiaci ocenili, že mohli pracovať v tímoch a jednotlivé úlohy si mohli rozdeliť. Dobrodružnú hru absolvovali všetci žiaci úspešne.

Svetový deň vody bol vyhlásený na 22.marca už v roku 1992. Každoročne ho vyhlasuje Organizácia spojených národov (OSN). Týmto jedinečným dňom sa všetkým pripomína dôležitosť vody, ktorá je potrebná pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti. Pre väčšinu obyvateľov je samozrejmosťou, že sa môžeme bez obáv napiť zdravotne nezávadnej a kvalitnej pitnej vody. Pre všetkých ľudí na svete však voda znamená to isté – život. Bez vody totiž človek prežije iba 3-5dní. Viac ...

Svetový deň vody 2021