Základná škola s materskou školou, Važec

Základná škola s materskou školou
Važec

Základná škola s materskou školou, Važec

S čím pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu

Aktuality

Zobrazené 1-30 z 210
prázdniny

Krásne prázdniny

Dátum: 10. 7. 2024

Krásne prázdniny

Správa o činnosti záujmového útvaru – Doučovanie T9 zo slovenského jazyka a literatúry

Dátum: 9. 7. 2024

Cieľom doučovania bolo pripraviť žiakov na T9 a prijímacie skúšky. So žiakmi sme postupne preberali všetky disciplíny z jazykovej, literárnej i slohovej zložky. Viac ...

Príprava na T9 a prijímacie skúšky na stredné školy

Dátum: 7. 7. 2024

V záujmovom útvare mali žiaci možnosť zdokonaľovať sa v matematike rôznym spôsobom, primerane boli motivovaní a podporovaní dosahovať čo najlepšie výsledky, prehlbovať a dopĺňať si svoje vedomosti, aby čo najlepšie obstáli v testovaní a zvládli prijímacie skúšky na stredné školy. Viac ...

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

Dátum: 30. 6. 2024

Dnes sme slávnostne ukončili šk. rok 2023/2024. Pani riaditeľka predniesla príhovor, kde sa poďakovala všetkým zamestnancom školy a poďakovala aj žiakom za ich úsilie a prácu za celý šk. rok. Predškoláci a žiaci 4. triedy nás potešili krátkym programom. Viac ...

Rozlúčka s deviatakmi 1

Rozlúčka s deviatakmi

Dátum: 30. 6. 2024

Milí deviataci, je to už deväť rokov, čo ste si po prvýkrát sadli do našich školských lavíc a spoznali prvú pani učiteľku, nových spolužiakov, kamarátov. Želáme Vám, aby ste na stredných školách boli  úspešní a aby Vám v ďalšom Vašom živote všetko vyšlo podľa Vašich predstáv. Viac ...

Zdravotná príprava v spolupráci s Červeným krížom

Zdravotná príprava v spolupráci s Červeným krížom

Dátum: 30. 6. 2024

Dňa 27.6.2024 žiaci 9. ročníka absolvovali spolu s Červeným krížom zdravotnú prípravu. V prvej časti žiaci získali teoretické i praktické vedomosti z oblasti Prvá pomoc. Viac ...

eLKá perkusie

eLKá perkusie

Dátum: 30. 6. 2024

Dňa 25.6.2024 naša škola zažila umelecký zážitok v podobe  eLKá perkusie.  V prvej časti workshopu získali naši žiaci teoretické vedomosti o týchto nástrojoch. V druhej časti mali žiaci možnosť si aj sami vyskúšať hrať na tomto nástroji. Viac ...

Fotky triednych kolektívov  a zamestnancov v šk. roku 2023/2024

Fotky triednych kolektívov a zamestnancov v šk. roku 2023/2024

Dátum: 30. 6. 2024

Fotky triednych kolektívov a zamestnancov v šk. roku 2023/2024

Účelové cvičenie

Účelové cvičenie

Dátum: 30. 6. 2024

Dňa 26.6.2024 za žiaci 2. stupňa zúčastnili účelového cvičenia, súčasťou ktorého bol aj cvičný poplach. Viac ...

Exkurzia do Tatravagónky- Poprad

Exkurzia do Tatravagónky- Poprad

Dátum: 26. 6. 2024

Dňa 21.6.2024 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie do Tatravagónky- Poprad.  Do mesta Poprad sme sa vybrali autobusovou dopravou. Viac ...

Bežecká štafeta 2024

Bežecká štafeta 2024

Dátum: 26. 6. 2024

Tento rok sme sa na bežeckej štafete stretli 24.6.2024, do súťaže sa zapojili všetky triedy školy spolu so škôlkou. toto podujatie sme organizovali na futbalovom štadióne za školou na 250metrovom okruhu. Viac ...

Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru Malá kuchárka v školskom roku 2023/2024

Vyhodnotenie činnosti záujmového útvaru Malá kuchárka v školskom roku 2023/2024

Dátum: 24. 6. 2024

Záujmový útvar Malá kuchárka na našej škole pracuje už niekoľko rokov, určený je pre žiakov 1. stupňa. Nie len dievčatá, ale aj chlapci v ňom majú možnosť v praktických činnostiach nadobudnúť zručnosti, ktoré využijú v bežných životných situáciách a pripravuje ich tak na život. Viac ...

Výstava Janka Silana

Výstava Janka Silana

Dátum: 23. 6. 2024

Žiaci 2. stupňa našej školy mali jedinečnú príležitosť navštíviť výstavu venovanú významnému slovenskému básnikovi a kaplánovi Jankovi Silanovi. Výstava, ktorá sa konala v diecéznom centre vo Važci, bola zorganizovaná pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia a 40. výročia jeho úmrtia. Viac ...

Školský výlet  žiakov 1. stupňa

Školský výlet žiakov 1. stupňa

Dátum: 23. 6. 2024

Ako by ste rozsúdili dve ženy, ktoré sa nevedia dohodnúť, koho je ovca? Čo je to mincier a na čo slúžil? Kto bol kráľ Šalamún? Čo je ikonostas? Kto je kastelán? Koľko vojakov malo vojsko na hrade Stará Ľubovňa a koľko tam pracovalo pivovarníkov? Viac ...

Nordic Walking - záujmový útvar

Nordic Walking - záujmový útvar

Dátum: 23. 6. 2024

Nordic Walking je skvelá záujmová činnosť, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou aj v školách. Táto aktivita prináša množstvo benefitov pre žiakov a ponúka výbornú príležitosť na pohyb vonku. Viac ...

Zdravotnícky krúžok

Zdravotnícky krúžok

Dátum: 23. 6. 2024

Cieľom zdravotníckeho krúžku je formovať u deti vzťah k pomoci ľuďom v núdzi, chorým, zraneným a v prípade potreby vedieť pomôcť. Viac ...

Nordic Walking v škole

Nordic Walking v škole

Dátum: 23. 6. 2024

V rámci podpory zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času sa na našej škole uskutočnila akcia venovaná Nordic Walkingu, na ktorej sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Viac ...

Návšteva domu J. Hálu

Návšteva domu J. Hálu

Dátum: 23. 6. 2024

Dňa 21.6.2024 mali žiaci 5. a 6. ročníka možnosť navštíviť dom J. Hálu, kde mohli spoznať jeho život od prvého pôsobenia v našej obci. Viac ...

Opekačka s Červeným krížom

Opekačka s Červeným krížom

Dátum: 23. 6. 2024

Dňa 21.6.2024 sme prijali pozvanie a zúčastnili sa opekačky, ktorú organizoval miestny spolok Červený kríž. Viac ...

Hráme sa s rozprávkami

Hráme sa s rozprávkami

Dátum: 23. 6. 2024

Krúžok Hráme sa s rozprávkami nás aj tento školský rok prenášal do ríše fantázie. Každý pondelok poobede sme spoločne prebádali inú rozprávku. Navštívili sme Červenú Čiapočku a spolu s ňou sme sa učili improvizovať v dramatizácii. Viac ...

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Dátum: 23. 6. 2024

Na tieto a podobné otázky museli teoreticky, ale aj prakticky, odpovedať mladí zdravotníci z našej školy na súťaži družstiev mladých zdravotníkov na námestí v Liptovskom Mikuláši v utorok 18.6.2024.

Školský výlet do Košíc

Školský výlet do Košíc

Dátum: 23. 6. 2024

Dňa 11.6.2024 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili školského výletu do Košíc. Spolu s pani učiteľkami spoznali množstvo krás tohto zaujímavého mesta. Zavítali do Dómu Sv. Alžbety i do Slovenského technického múzea. Viac ...

Žiaci 5. – 8. ročníka sa 11. júna vybrali na školský výlet.

Žiaci 5. – 8. ročníka sa 11. júna vybrali na školský výlet.

Dátum: 23. 6. 2024

Žiaci 5. – 8. ročníka sa 11. júna vybrali na školský výlet, na ktorom sa niečo naučili, spoznali nové miesta Liptova a kultúrne sa vyžili. Viac ...

Školský časopis  1

Školský časopis

Dátum: 16. 6. 2024

A je tu opäť školský magazín, tentokrát v novom letnom prevedení. Časopis stojí 0,50€. Skrýva sa v ňom množstvo zaujímavých informácií zo života školy, úspechy žiakov, množstvo hier, fotiek a vtipov. Časopis už máme v predaji. Podporme našu školu.

Výlet do digitálnej galérie Poliankovo

Výlet do digitálnej galérie Poliankovo

Dátum: 9. 6. 2024

Dňa 31.5.2024 sa deti prvého stupňa, za peniaze zarobené na školských vianočných trhoch, vybrali na malý výlet do digitálnej galérie Poliankovo v Tatranskej Polianke. Viac ...

Vzdelávanie učiteľov

Vzdelávanie učiteľov

Dátum: 2. 6. 2024

V dňoch 22. a 31. mája 2024 sa v ZŠ s MŠ Važec uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov, ktoré organizovala vzdelávacia agentúra Skillfill. Hlavnou školiteľkou bola PeaDr. Viac ...

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Dátum: 2. 6. 2024

Dňa 1. júna 2024 sa v areáli ZŠ s MŠ Važec uskutočnil nezabudnuteľný Medzinárodný deň detí, ktorý zorganizovala obec Važec v spolupráci s miestnymi organizáciami. Podujatie prinieslo deťom i dospelým množstvo zábavy, radosti a zážitkov. Viac ...

Do školy na bicykli 2024

Do školy na bicykli 2024

Dátum: 2. 6. 2024

Aj v tomto roku sme zorganizovali týždeň, v ktorom mohli deti prichádzať do školy na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach. Týmto sme chceli motivovať deti k pravidelnému pohybu a športu. Viac...

Medzinárodná štafeta mierového behu

Medzinárodná štafeta mierového behu

Dátum: 26. 5. 2024

Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Viac ...

Škola v prírode

Škola v prírode

Dátum: 26. 5. 2024

"My sme škola v prírode, 
plávame si po vode.
Ajajaj, ajajaj, budeme tu celý máj!
Spoznávame celý kraj!"
...spievali deti tretieho a štvrtého ročníka. Viac ...

Zobrazené 1-30 z 210

Škola

Záujmové útvary šk. rok 2023/2024

Záujmové útvary

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

e_shop

alf

Projekty

nppop

pop

np

skola meni svet

GDPR

Sviatok

Meniny má Jakub, Žakelína

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký júl, taký január.

Pranostika na akt.deň

Ak na Jakuba jasné slnko svieti, má tuha zima byti.