Základná škola s materskou školou, Važec

Základná škola s materskou školou
Važec

Základná škola s materskou školou, Važec

S čím pomôžeme?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu

Uhrádzanie bankovým prevodom

Uhrádzanie bankovým prevodom 1

od 1.9.2013 sa stravné uhrádza bankovým prevodom.

Oznamujeme stravníkom, že od 1.9.2013  sa stravné uhrádza bankovým prevodom. Odporúčame zadať trvalý príkaz na úhradu mesačne vopred,  k 20.dňa príslušného mesiaca nasledovne:

Nezabudnite, že na stravovanie od septembra 2021 , je potrebné, aby žiak mal uhradené stravné a odovzdaný zápisný lístok na stravovanie.

 

  • č.účtu:   162 951 0002/5600  Prima Banka Slovensko, a.s.
  • IBAN:  SK47 5600 0000 0016 2951 0002
  • var.symbol:  /bude pridelený ved.ŠJ pri odovzdaní prihlášky/
  • poznámka:  uviesť meno a triedu žiaka

V šk.roku 2021-2022 zadajte platby - trvalý príkaz:                                                          

  •     1.stupeň  stravník: obed bez dotácie                   1,15€         23,50€    
  •     2.stupeň stravník :obed bez dotácie                   1,23€        25,10€             
  •     MŠ /d.+o.+ol./    deti: stravné bez dotácie         1,45€        29,50€    

réžia: 0,50€ za mesiac     

26.7.2021                                                                                                                              

Trvalý príkaz zadávajte s účinnosťou od 20.8.2021-  22.5.2022 . Preplatky na stravnom budú vrátené na  účty uvedené v prihláške v mesiaci júl 2021.

 

Dátum vloženia: 20. 4. 2022 10:35
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 6. 2022 6:58
Autor: admin prevod