7:07 27-11-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Učíme sa na nete


Diktáty pre žiakov základných škôl
Vážení rodičia, priatelia, čí rodinní príslušníci, projekt ucime sa na nete podporilo veľa dobrovoľníkov. Je to skutočný dôkaz súdržnosti a ochoty si navzájom pomáhať v dobe, keď je to naozaj dôležité. Predmetný projekt chce zabezpečiť zaujímavou a pútavou formou zdokonaľovanie sa v slovenskej gramatike prostredníctvom diktátov, ktoré diktujú známi slovenskí umelci.

Našou úlohou bolo zabezpečiť pre každý ročník výber diktátov podľa učebných osnov, ktoré boli poskytnuté ZŠ. Následne sme zabezpečili technické vybavenie na nahrávanie diktátov slovenskými umelcami a zriadili stránku
www.ucimesananete.sk, kde je možné si nahrávky vypočuť. Vďaka záujmu o projekt spravodajskou televíziou TA3, vznikli popri audio nahrávkach aj videonahrávky diktátov, ktoré sú k dispozícii na Youtube kanáli Učíme sa na nete.

Veríme, že spoločnými silami deťom spríjemníme zdokonaľovanie sa v slovenskom pravopise a písanie diktátov bude pre nich atraktívnejšie.