Základná škola s materskou školou Važec
21:20 25-1-2021

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

MŠVVaŠ SR vydalo výzvu, aby sa žiaci, ktorí radi maľujú a kreslia, zapojili do súťaže pod názvom: Návrh na vianočný pozdrav pre ministra školstva. Počas dištančného vzdelávania sa do súťaže zapojilo šesť žiakov: Natália Jurčová 6. tr., Alexandra Bullová 6. tr., Lukáš Puška 6. tr., Aneta Zubajová 5. tr., Ján Kováč 7. tr., Jakub Kukura 5. tr. Žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, poslal minister školstva poďakovanie, pozdrav a malý darček.
Vianočný pozdrav pre ministra školstva
Oznam

 

Vážení rodičia,

 

na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a pokynov MŠVVaŠ SR a RÚVZ vám oznamujeme, že sa žiaci  od pondelka 18.01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyučovanie bude naďalej pokračovať v dištančnej forme. V období od 18. januára 2021 do 22. januára 2021 bude otvorený školský klub detí pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Situáciu ohľadom návratu žiakov do škôl bude MŠVVaŠ SR opätovne prehodnocovať na budúci týždeň.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ