Základná škola s materskou školou Važec
8:49 26-9-2021

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20

 

Vážení rodičia a žiaci, dnešným dňom prešla naša škola do oranžovej fázy, keďže máme jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID 19. Žiaci 6. triedy idú do 14-dňovej karantény od 8.9.2021 do 21.9.2021 (okrem tých, ktorí si uplatnili výnimku z karantény). Zákonný zástupca žiaka má povinnosť nahlásiť karanténu dieťaťa všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada. Vyučovanie v 6. triede bude prebiehať dištančným spôsobom. Ostatné triedy ostávajú v prezenčnom vyučovaní.
Oznam