Základná škola s materskou školou Važec

Staršie informácie Staršie informácie
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
7579
Sme tu pre vás:
telefonickou formou v čase od 07:00 do 12:00 hod. (044/5525021; 0901707526)
alebo
e- mailovou formou, alebo cez web stránku zariadenia - každý pracovný deň do 15:00 hod
ppplm@stonline
alebo  e-mailom na konkrétnehopotrebného zamestnanca:
frajtova@cpppaplm.com, hlavajova@cpppaplm.com, oskova@cpppaplm.com,
janaglutova@cpppaplm.com, cedzova@cppppaplm.com, nedelkova@cpppaplm.com,
dziakova@cpppaplm.com, adamkovicova@cpppaplm.com, magerciakova@cpppaplm.com,
slovik@cpppaplm.com, lukacova@cpppaplm.com, hucikova@cpppaplm.com)
 
Priestory CPPPaP sú   pre verejnosť, návštevy a pohyb cudzích osôb  ZATVORENÉ
Dobrý deň, vážení klienti rodičia, deti,
Odborní zamestnanci  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši sú Vám k dispozícii aj v týchto ťažkých dňoch a preto sme pre vás pridali do menu na našej webovej stránke www.cpppaplm.com,  novú záložku pod názvom "ZVLÁDNEME  TO SPOLU". Tu budeme  priebežne  vkladať informácie pre vás, ako zvládnuť takúto situáciu, ale aj pracovné listy pre vaše deti. Nie len to,  na stránke nájdete aj ďalšie nové zložky ako sú logopédia, KBT koronavírusu, relaxácia pre rodičov a deti.
Taktiež sme vytvorili fc. stránku pod názvom centrum okoličné
Na tejto stránke nás môžete kontaktovať na uvedené telefónne čísla alebo e-mailové adresy.
Oznam k zápisu do 1. ročníka
Milí rodičia predškolákov,

          Základná škola vo Važci oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu  prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 15.do 30.apríla bez účasti žiakov. Elektronickú prihlášku vyplňte tu:
Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať  prihlášku osobne  bez účasti dieťaťa  21. apríla 2020 v ZŠ Važec od  13.00 – 16.00 hod. v 1. triede na prízemí. Nutné je  so sebou doniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa prípadne rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa.. Vstup do budovy bude možný len po jednej osobe, s rúškom, alebo jeho náhradou, taktiež  je nutné mať  jednorazové rukavice  z dôvodu  dodržiavania  hygienicko-epidemiologických opatrení.
Usmernenie MŠSVVaŠ  k zápisu do 1.ročníka
– overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
– zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
– ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
(žiadosť o odklad povinnej dochádzky si môžte stiahnuť tu)
Elektronická prihláška
DobréPočasie.sk, iMeteo.sk