Materská škola - žiadosti
Žiadosti posielajte na adresu školy:
Základná škola s Materskou školou vo Važci 
Školská 339
032 61 Važec
alebo na e-mail:
msvazec@gmail.com
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie