Materská škola- zamestnanci
Edukačný proces v materskej škole zabezpečujú pedagogickí zamestnanci:

Zástupky
ňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre materskú školu: Martina Kleinová

učiteľky:  Daša Zubajová
                Miroslava Polcová
                Mgr. Michaela Matejková
                Narcisa Čupková
                Mgr. Renáta Pekárová
                Laura Ilavská- MD
Asistentka: Katarína Žuffová
                   Iveta Ivanová
Pomocný vychovávateľ: Monika Olejárová
Upratovačka: Anna Pafková
                      Jana Jacková