Učiteľský zbor
 
Učitelia:
Mgr. Kvetoslava Gregušková
Mgr. Jana Šuleková
Mgr. Marek Molnár   
Mgr. Tatiana Barániová - vedúca MZ
Mgr. Miroslava Juhásová - výchovný poradca
Mgr. Martina Krajčová - vedúca PK
Mgr. Janette Šandorová
Mgr. Marek Baláž
Mgr. Ivana Gočová
Mgr. Viera Jakúbeková
Mgr. Katarína Juríková
Mgr. Katarína Ilavská - vedúca MZ špeciálnych tried   
Mgr. Zuzana Ilavská   
Mgr. Lenka Šidlovská
Mgr. Janette Šandorová - riaditeľka
Mgr. Eva Fedorová– zástupkyňa pre ZŠ
1. trieda – 19 žiakov
2. trieda – 18 žiakov
3. trieda -  20 žiakov
4. trieda – 17 žiakov
5. trieda -  18. žiakov
6. trieda – 21 žiakov
7. trieda – 18 žiakov
8. trieda – 16 žiakov
9. trieda – 20 žiakov
1. špeciálna – 9 žiakov
2. a 3. špeciálna – 8 žiakov
4. špeciálna – 8 žiakov
5., 6. a 8 špeciálna – 7 žiakov
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Organizácia vyučovacích hodín