Materská škola - fotogaléria
UČEBNÉ OSNOVY
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM – ZVEDAVÉ OČ
OBSAHOVÉ CELKY:


SEPTEMBER: „ Len prš dáždik, dáždiček, otvorím si dáždniček“
Témy:
Vítaj v škôlke
Ja a moja rodina
Práca v záhrade a na poli
Pracovné profesie
Šarkaniáda

OKTÓBER: „  Lístok lístku hovorí, prišla jeseň na hory“
Témy:
Jese
ňčasové vzťahy (rok, mesiac, ročné obdobie)
Lesné tajomstvá (stromy kríky voda)
Potulky s ujom horárom ( lesné zvieratá)
Jesenné plody (ovocie , zelenina)

NOVEMBER: Krútia sa vrtia sa snehové vločky 
Témy:
Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
Bezpečnosť na ceste
Hviezdna obloha ( počasie , hviezdy, planéty)
Príroda zaspáva

DECEMBER: „ Na Vianoce deti však, všeličo je naopak“
Témy:
Vitaj Mikuláš
Potraviny a stravovanie
Prichádzajú Vianoce 

JANUÁR:  „ Len čo príde tuhý mráz, snehu bude až po pás“
Témy:
Deduškova rukavička (predmety a ich vlastnosti)
Dopravné prostriedky
Počasie
Malý počtár ( geometrické tvary, farby, veľkosti)

FEBRUÁR: „ Už je zima už je mráz, snehu bude až po pás“
Témy:
Zimné športy
Les v zime
Hry so snehom
Karneval

Marec: „A zrazu tam všetko žije  svet ako z rozprávky je.“
Témy:
Z rozprávky do rozprávky- marec mesiac knihy
Rastieme zdravo-(starostlivosť o ľudské telo)
Časové vzťahy (ráno, obed, večer, dnes, zajtra, včera)
Zvieratá a ich mláďatá

Apríl: „Poďte deti na slniečko, poďte deti von.“
Témy: 
Príroda sa prebudila (vtáčiky, sadenie)
Veľká noc( ľudové tradície, jazyk, nárečie, kroj)
Triedime odpad (separovanie, starostlivosť o prostredie, upratovanie)
Naši záchranári (polícia, požiarnici, lekári)
Pracujeme v záhrade

Máj: „ Jeden, dva ,tri, štyri, päť pôjdem mame kúpiť kvet.“
Témy:
Slovensko, moja vlasť
Mám ja dobrú mamičku
Omilienci chodia (ľudové a kultúrne tradície obce)
Hore Váhom, dolu Váhom (voda, prostredie, nebezpečenstvo)

Jún: „Na poludnie na lúke slniečko sa vykúpe“
Témy:
My sme deti veselé
Ulica to nie je dvor cestu stráži semafor
Chceme zdravo žiť, cvičiť a byť fit.
Te?íme sa na prázdniny