Práce našich žiakov
Úvaha na tému: Prečo som hrdá na svoju obec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
História Važca
Z činnosti v ŠKD
Úvaha na tému: Prečo jem slovenské potraviny
Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20