Organizácia šk. roka
Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020 (piatok).

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.