Materská škola- kontakty
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Martina Kleinová

E-mail: msvazec@gmail.com
Tel.: 044 38 10 461