Kontakt
40; 300
Riaditeľka školy: Mgr. Janette Šandorová
E-mail: janette.sandorova@zssmsvazec.sk
Mobil: 0918 469 242

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eva Fedorová
E-mail: eva.fedorova@zssmsvazec.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Martina Kleinová
E-mail: martina.kleinova@zssmsvazec.sk
E-mail: msvazec@gmail.com
Tel.: 044 38 10 461

Ekonómka školy: Ing. Gabriela Chovanová
E-mail: ekonom@zssmsvazec.sk
Mobil: 0908 701 121
Tel.: 044/ 52 94 126


Adresa:
Základná škola s materskou školou
Školská 339
032 61 Važec
E-mail: skola@zssmsvazec.sk

Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Organizácia vyučovacích hodín