Kontakt
40; 300
Riaditeľka školy: Mgr. Janette Šandorová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Eva Fedorová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Daša Zubajová

Adresa:
Základná škola s Materskou školou vo Važci 
Školská 339
032 61 Važec
E-mail: zs.vazec@stonline.sk
Tel.: 044/ 52 94 126