Podrobné informácie nájdete na stránkach:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie#rozhodnutie-ministra-k-terminom-a-podmienkam-prijatia-na-studium-na-ss-26-1-2021

https://svs.edu.sk/proforient.aspx

https://svs.edu.sk/prehlady.aspx

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – zoznam odborov

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20-%20Zoznam%20odborov.pdf

 

Príloha č. 2 – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%202%20-%20Potvrdenie%20o%20zdravotnej%20sp%C3%B4sobilosti.pdf

príloha č. 3 – potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20-%20Potvrdenie%20o%20nast%C3%BApen%C3%AD-nenast%C3%BApen%C3%AD%20%C5%BEiaka.pdf

 

V prípade nejasností,  otázok alebo konzultácií k výberu SŠ kontaktujte výchovnú poradkyňu školy Mgr. Miroslava Juhásovú.

 

Konzultácie sa uskutočnia po dohovore cez žiacke konto Teams.

 

 

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Informácie k termínom a podmienkam prijatia na štúdium SŠ