Základná škola s materskou školou Važec
15:26 20-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Informácie k termínom a podmienkam prijatia na štúdium SŠ

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 4. 1. 2021 sa v školskom roku 2020/2021 prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021. Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

Milí rodičia, radi by sme vás informovali o tom, že sme vypracovali projekt na modernizáciu a vybavenie jazykovej učebne. Projekt je realizovaný cez Reifeisenbanku – Gesto pre mesto a naša škola sa dostala do užšieho výberu. Keďže vyhrá iba tá škola, ktorá dostane najviac hlasov, chceme vás poprosiť, aby ste nás podporili. Jedinou podmienkou je, aby hlasujúca osoba mala viac ako 18 rokov. Hlasovať môžete cez tento odkaz: Reifeisenbanka – Gesto pre mesto, projekt Učíme sa cudzie jazyky moderne a efektívne.

Vedenie ZŠ s MŠ.

Oznam
Oznam
Vážení rodičia,
keďže naša škola prešla do červenej fázy podľa COVID školského semafora a na základe odporúčania RÚVZ v Liptovskom Mikuláši sa od 11.03. 2021 do 21.03.2021 prerušuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ a žiakov špeciálnych tried. Žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Staršie informácie Staršie informácie