Základná škola s materskou školou Važec
16:09 20-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Záložka do knihy spája školy
Naša škola sa aj tohto roku zapojila do jedenásteho ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlasujú  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc.
Žiaci tému "Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze" stvárňovali na záložkách ľubovoľnou technikou pod vedením pani učiteliek M. Juhásovej, M. Piervolovej,  J. Šulekovej a pána učiteľa M. Molnára.
Vyrobené záložky sme si vymenili s našou partnerskou školou v Blatnej.  Pozri fotogalériu.
Edu Escape room
Oznam
Vážení rodičia, ďakujeme za vyplnenie dotazníka záujmu žiakov o prezenčné vzdelávanie spojené s testovaním žiaka a jedného zákonného zástupcu. V tabuľke uvádzame percentuálny záujem o prezenčné vzdelávanie a testovanie v jednotlivých triedach.
18. decembra sa jedna trieda v našej škole premenila na miestnosť plnú záhad, rébusov a šifier. Za dodržania prísnych hygienických opatrení sa dobrodružnej  hry zapojili žiaci prvého až štvrtého ročníka a žiaci špeciálnych tried. Žiaci v každej triede spoločne hľadali indície, riešili hlavolamy rôzneho typu, vyriešili zaujímavé hádanky. Správne riešenia im umožnili otvárať zámky a zachraňovali si tak svoje známky, ktoré im chceli pokaziť tajuplní hackeri. Hra bola zábavná, vyžadovala vzájomnú spoluprácu, žiaci si precvičili logické a kritické myslenie, jemnú motoriku a postreh. Využili vedomosti z každého vyučovacieho predmetu a odchádzali s pocitom radosti z úspechu. Do hry sa zapojili aj pedagógovia, ktorým sa ju tiež podarilo úspešne absolvovať. Pozri fotogalériu.

 Trieda

 Percentuálny záujem o prezenčné vzdelávanie

 5.

 76%

6.

 65%

 7.

 55%

 8.

 57%

9.

 67%

 Spolu 5. - 9.

 64%

Ďalšie informácie Vám poskytneme v januári.
Staršie informácie Staršie informácie