Organizácia vyučovacích hodín
3. trieda
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Triedna učiteľka: Mgr. Kvetoslava Gregušková

Náhradný triedny učiteľ: Mgr. Molnár