Základná škola s materskou školou Važec
15:54 20-1-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o školské stravovanie v budúcom školskom roku 2020/2021, aby vyplnili záväznú prihlášku/zápisný lístok a následne ho doručili mailom vedúcej ŠJ, prípadne odovzdali na vrátnici školy, v kancelárii ŠJ do 30. 6. 2020
Oznam vedúcej ŠJ
Koniec školského roku
Školský rok 2019/2020 bol neobvyklý, všetky školy sa museli popasovať s novou, nevšednou situáciou. Tú každý zvládal najlepšie, ako mohol. Bola to skúška pre nás pedagógov, rodičov, aj žiakov. 30. jún 2020 ukončil náročnú situáciu.   Rozlúčili sme sa deviatakmi a aj ostaným žiakom sme vložili do rúk vysvedčenia, ktoré boli výsledkom ich úsilia a vynaloženej práce z domu.

Prajeme všetkým krásne leto. 
Letná škola

Žiaci si do letnej školy musia doniesť:

!!! Neskorý príchod sa netoleruje!!!

Príchod 7:50- 8:00

 

Naša škola otvorila svoje brány pre 18 žiakov aj cez prázdniny počas Letnej školy, organizovanej na podporu vzdelávania žiakov. Šiesti vyučujúci sa venovali deťom, ktoré počas pandémie Covid-19 nemali dostatočné možnosti pre dištančné vzdelávanie formou internetovej výučby. V škole si preopakovali nielen viaceré vyučovacie predmety, ale získavali aj ďalšie vedomosti hravou a zábavnou formou.
Letná škola vo Važci
(17. – 21. 8. 2020)
Staršie informácie Staršie informácie